THÔNG TIN THANH TOÁN

NHÀ THUỐC HÀ LINH  2  chấp nhận các hình thức THANH TOÁN sau đây: 

1. THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG (COD)

2. CHUYỂN KHOẢN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (ATM)

3. THANH TOÁN ONLINE TRỰC TUYẾN QUA NGÂN HÀNG

Ngân hàng Ngoại Thương Vietcombank.
Tên tài khoản : NGUYỄN THÚY HÀ
Số Tài khoản : 0351000369651

 

Ngân hàng AGRIBANK:

Tên tài khoản : NGUYỄN THÚY HÀ
Số Tài khoản : 2602.2051.58.495

 

4. THANH TOÁN QUA BẢO KIM

- SĐT: 0919.601.296

- Email: thuyha2710@gmail.com

 

5. THANH TOÁN QUA NGÂN LƯỢNG

- SĐT: 0919.601.296

- Email: thuyha2710@gmail.com

 

6. THANH TOÁN QUA PAYPAL.

- Email: thuyha2710@gmail.com