THÔNG TIN THANH TOÁN

NHÀ THUỐC HÀ LINH  2  chấp nhận các hình thức THANH TOÁN sau đây: 

1. THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG (COD)

2. CHUYỂN KHOẢN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (ATM)

3. THANH TOÁN ONLINE TRỰC TUYẾN QUA NGÂN HÀNG

4. THANH TOÁN QUA BẢO KIM

5. THANH TOÁN QUA NGÂN LƯỢNG

6. THANH TOÁN QUA PAYPAL.